Trường Việt Ngữ Đắc Lộ mong muốn được là nơi tin cậy của quí phụ huynh trong việc giảng dạy và gìn giữ tiếng Việt cho các em.